Autoškola Jan Mikulecký

Přihlásit se

Textové pole: Pro přihlášení musíte předložit :
                                         
Přihlášku ( Žádost o řidičské oprávnění)   ke stažení ZDE
Posudek o zdravotní způsobilosti          ZDE

             Přihlášku vytiskněte oboustranně ( 1 list) a pečlivě vyplňte.

             Posudek Vám vyplní obvodní lékař.